Disclaimer

Quality Select besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Quality Select vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Quality Select kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Quality Select of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving. Het is bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Quality Select anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Quality Select aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.